🚫Feragatname

Hukuki Feragatname

Sayın Kullanıcı (bundan böyle "siz" olarak anılacaktır):

Latest Chain Vakfı (Latest Chain) (bundan böyle "Latest Chain" veya "biz" olarak anılacaktır) merkezi olmayan bir kamu zinciri olarak faaliyet göstermektedir. Bu altyapı, dünya genelindeki geliştiricilere Latest Chain üzerinde uygulamaları dağıtma imkanı sağlar ve kullanıcılara platformda okuma, gönderme ve ticaret yapma yeteneği sunar. Latest Chain'in merkezi olmayan doğası göz önüne alındığında, aşağıda belirtilen üçüncü taraf DAPP'lerle ilişkili doğal riskleri vurgulamak zorunludur:

  1. LatestChain üzerinde herhangi bir ticaret platformu veya cüzdan aracılığıyla bir DAPP'ı kullanma veya katılımınız tamamen kişisel bir tercihtir ve biz bu tür tercihleri size önermemekte veya tavsiye etmemekteyiz.

  2. Herhangi bir üçüncü taraf DAPP'ın incelemesinden sorumlu değiliz ve hizmetleriyle ilgili teknoloji ve bilgilerin geçerliliği, doğruluğu, düzgünlüğü, güvenilirliği, kalitesi, istikrarı, eksiksizliği veya zamanında oluşu hakkında herhangi bir beyanda veya garanti vermiyoruz.

  3. Üçüncü taraf DAPP hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan tüm sorumluluklar size aittir.

  4. Üçüncü taraf DAPP hizmetinin yargı alanınızın yasalarına, düzenlemelerine veya ilgili politika gereksinimlerine uygun olup olmadığını değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Değerlendirme görüşleri sunmuyoruz ve yargı alanınızın yasalarına sıkı sıkıya uymalısınız.

  5. Üçüncü taraf bir DAPP kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir hukuki, sözleşmesel veya ekonomik sorunlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuki ihtilaflar ve ekonomik kayıplar dahil olmak üzere, yalnızca siz ve üçüncü taraf DAPP arasında çözülecektir. Bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

  6. LatestChain, açık rızanız olmadan kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü taraf DAPP ile paylaşmayacaktır. Açık rıza alındığı durumlarda, üçüncü taraf DAPP'in kişisel bilgilerinizi elde etmesinden kaynaklanan tüm hukuki sorumluluklar ve ihtilaflar sizin sorumluluğunuzdadır ve üçüncü taraf DAPP ile çözümlenmelidir.

  7. LatestChain, ilgili tarafın açık rızası alınmadıkça veya ilgili departman tarafından talep edilmedikçe, üçüncü taraf DAPP geliştiricilerinin herhangi bir kişisel bilgisini ifşa etmeye yetkili değildir. Makul çabalar sarf etmemize rağmen, diğer tarafın bilgilerinin zamanında ve etkili bir şekilde elde edilmesini garanti edemeyiz.

Sonuç olarak, herhangi bir üçüncü taraf DAPP hizmetlerini kullanmanız konusunda size herhangi bir onay, öneri veya rehberlik sunmadığımızı tekrar vurgulamak isteriz.

Last updated